شناسا

شناسا یک نام است اما شامل مجموعه‌ای از اهداف کوچک و بزرگ می‌شود که برای رساندن خدمت در این زمینه (فناوری اطلاعات) رقم خورده است. شرکت دانش بنیان شناسا در ابتدای راه است و ما نیز به این نکته واقف هستیم، اما آنچه از آن اطمینان داریم علاقه و اراده‌ی ما برای ارائه خدماتی متفاوت و مناسب نسبت به عموم کاربران فارسی زبان می‌باشد، اهدافی که بی شک رسیدن به آن‌ها دقت و تلاش فراوانی را طلب میکند، اهدافی که خود را برای رسیدن به آن‌ها از لحاظ اخلاقی و تخصصی آماده کرده‌ایم.

گروه نرم افزاری شرکت دانش بنیان شناسا متعهد به ایجاد بالاترین کیفیت در روند تولید کارهای خود می‌باشد.
جزئیات پروژه :