ایوا

ایوا یه اپلیکیشن پرداخت موبایلیه که شرکت پرداخت الکترونیک سداد ارائه کرده. ایوا یک تفاوت اثربخش به شما می‌ده. با همین تفاوت‌های ساده فرایند پرداخت برای شما کلی راحت‌تر و سریع‌تر می‌شه. پرداخت الکترونیک سداد، به عنوان نماینده بانک ملی ایران در حوزه پرداخت الکترونیکی، همیشه راهکارهای خلاقی برای نیازهای جدید این صنعت ارائه می‌کنه.
جزئیات پروژه :