فرهنگ بنیان

«سکوی فرهنگ‌بنیان» بستری است برای تعامل حرفه‌ای میان سازمان‌ها و کسب‌وکارهای حوزه فعالیت‌های فرهنگ‌بنیان. در اینجا کسب‌وکارهای فرهنگی می‌توانند از دارایی‌های خود درآمدزایی کنند و شبکه ارتباطی خود را گسترش دهند. «سکوی فرهنگ‌بنیان» با سازمان‌ها و نهادهای فرهنگی ارتباط گرفته و خدمات کسب‌وکاری و نیازمندی‌های‌ آن‌ها را در اینجا به اشتراک می‌گذارد.
جزئیات پروژه :